Home 강 좌 사경월례집담회

사경월례집담회

게시글 검색
14회 사경치료센터 월례집담회 (2011-05)
관리자
2011-05-19 07:00:00

◆ 일시: 2011년 5월 19일 목요일 오전 7시-7시 50분

◆ 장소: 아주대학교병원 13층 회의실

◆ 일정:  

   1. Review of CMT cases                            (성형외과, 재활의학과)
   2. Normal vaginal delivery                          (산부인과  양정인)
   3. Q&A 

SNS 공유

첨부파일[1]

열기 닫기

댓글[0]

열기 닫기

top