Home 강 좌 사경월례집담회

사경월례집담회

게시글 검색
15회 사경치료센터 월례집담회 (2011-06)
관리자
2011-06-09 07:00:00

◆ 일시: 2011년 6월 9일 목요일 오전 7시-7시 40분

◆ 장소: 아주대학교병원 13층 회의실

◆ 일정:  

   1. Review of CMT cases                            (성형외과, 재활의학과)
   2. Management of cervical dystonia             (재활의학과  임신영)
   3. Q&A 

SNS 공유 Mypage

첨부파일[1]

열기 닫기

댓글[0]

열기 닫기

top